เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานผลปฏิบัติงาน


การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับอำเภอ

    รายละเอียดข่าว

การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งปีนี้เทศบาลตำบลลุ่มลำชีได้ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแก เข้ารับการประเมิน    เอกสารประกอบ การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับอำเภอ
 
pic1
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :