เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานการกำกับติดพตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดพตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดพตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :