เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2566

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :