เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม ตำบลลุ่มลำชี [ 11 ส.ค. 2566 ]4
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,6,14,19,22 ตำบลลุ่มลำชี [ 11 ส.ค. 2566 ]3
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-028 สายมั่งมีศรีสุข - มิตรประชาสันต์ หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม [ 10 ส.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,10,13,17,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 9 ส.ค. 2566 ]3
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,6,14,19,22 ตำบลลุ่มลำชี [ 9 ส.ค. 2566 ]4
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,7,10,13,17,18,20 ตำบลลุ่มลำชี [ 8 ส.ค. 2566 ]4
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,8,11,15,16,21 ตำบลลุ่มลำชี [ 11 ก.ค. 2566 ]4
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,8,11,15,16,21 ตำบลลุ่มลำชี [ 22 มิ.ย. 2566 ]4
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง [ 12 มิ.ย. 2566 ]11
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่าแกทอง - แผ่นดินทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-012 หมู่ที่ 22 บ้านท่าแกทอง [ 29 พ.ค. 2566 ]6
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-023 สายแผ่นดินทอง - วังกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม [ 22 ธ.ค. 2565 ]17
12 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ธ.ค. 2565 ]14
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ.109-023 สายแผ่นดินทอง - วังกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม [ 21 พ.ย. 2565 ]15
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 ก.พ. 2563 ]249
15 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 ก.พ. 2563 ]266
16 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ระยะที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]246
17 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]288
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1ระยะที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]260
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]272
20 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 [ 12 ธ.ค. 2561 ]265
 
หน้า 1|2|3