เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
ด้านกีฬานันทนาการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 6 มิ.ย. 2566 ]207
2 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 9 พ.ค. 2565 ]253
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 16 ก.ค. 2564 ]275
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล รับผิดชอบจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ [ 16 ก.ค. 2564 ]291
5 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี [ 18 ก.พ. 2564 ]343