เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565
 
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
รายงานร้องทุกข์ร้องเรียน 1
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
รายงานร้องทุกข์ร้องเรียน 1
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
บัญชีร้องทกข์ร้องเรียน 65
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :