เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
  ภารกิจนายกเทศมนตรี[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 6]
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาล[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 16]
 
  การประชุมสัญจร[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 14]
 
  เกียรติบัตร[วันที่ 2021-01-07][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพข...[วันที่ 2020-12-08][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็...[วันที่ 2020-12-05][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 31]
 
  มาตรการคัดกรอง covid-19[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 31]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 13]
 
  วันปิยมหาราช ปี 62[วันที่ 2019-10-23][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย [วันที่ 2018-03-29][ผู้อ่าน 462]