เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  วันปิยมหาราช ปี 62
  "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัย 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขอเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554