เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

สำนักงานเทศบาล

 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เลขที่ 222 หมู่ 16 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรสาร/โทรสาร 0-4405-6585
 
E- mail: admin@lumlamchee.go.th
Web Site : WWW.LUMLAMCHEE.GO.TH