เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) [ 3 ก.ย. 2564 ]10
2 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี [ 23 มิ.ย. 2564 ]22
3 จุดเช็คอิน [ 16 มิ.ย. 2564 ]19
4 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล [ 5 ก.พ. 2564 ]15
5 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข [ 17 พ.ย. 2563 ]26
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]13
7 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ [ 6 ส.ค. 2563 ]31
8 ประกาศ แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 30 มิ.ย. 2563 ]48
9 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2563 ]10
10 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]11
11 ประกาศ ทต.ลุ่มลำชี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 29 พ.ค. 2563 ]6
12 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 พ.ค. 2563 ]48
13 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 พ.ค. 2563 ]52
14 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแลำสำเนาทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการในที่ทำการเทศบาลลุ่มลำชี [ 16 เม.ย. 2563 ]13
15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]11
16 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 26 มี.ค. 2563 ]12
17 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการกรรมาภิบาลจังหวัด [ 23 ม.ค. 2563 ]13
18 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]14
19 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]14
20 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]10
 
หน้า 1|2