เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล [ 5 ก.พ. 2564 ]54
2 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงสาธารณสุข [ 17 พ.ย. 2563 ]73
3 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]94
4 แบบบัญชี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 30 มิ.ย. 2563 ]96
5 ประกาศ แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 30 มิ.ย. 2563 ]89
6 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 พ.ค. 2563 ]91
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 27 พ.ค. 2563 ]86
8 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการกรรมาภิบาลจังหวัด [ 23 ม.ค. 2563 ]160
9 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]289
10 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]139
11 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเกี่ยวกับภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]137
12 เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]110
13 ประกาศ คณะกกรมการการเช่าที่ดิน [ 2 ส.ค. 2561 ]334
14 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 ต.ค. 2560 ]86