เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแลำสำเนาทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการในที่ทำการเทศบาลลุ่มลำชี [ 16 เม.ย. 2563 ]8
2 ประกาศอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการกรรมาภิบาลจังหวัด [ 23 ม.ค. 2563 ]38
3 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]42
4 รายชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี(ฝนแล้ง) [ 14 พ.ย. 2562 ]43
5 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]39
6 ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลลุ่มลำชีเกี่ยวกับภัยพิบัติ(วาตภัย) [ 14 พ.ย. 2562 ]37
7 เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]6
8 ประกาศ คณะกกรมการการเช่าที่ดิน [ 2 ส.ค. 2561 ]219