เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่  18  ธันวาคม  254  เทสบาลตำบลลุ่มลำชีได้ดำเนินโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  โดยได้รับเกียรติจาก  นายอุดร  มาสิงห์  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำช เป็นประธาน
2021-01-08
2020-12-18
2020-11-17
2020-11-17
2019-11-01
2018-03-29