เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 2 กรกฎาคม  2564  นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย  สิทธิศาสตร์ และ         ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย  ใครกระโทก  ปลัดเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564  โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท          จังหวัดชัยภูมิ
2021-10-15
2021-10-14
2021-09-22
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07