เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19


วันที่  5  กรกฎาคม 2564

นายธวัชชัย   จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  นายสมนึก  ประสานเนตร  รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภา,รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด-19)  ทุกจุดในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  จำนวน  11  จุด
2021-10-15
2021-10-14
2021-09-22
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07