เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19


วันที่ 6  กรกฎาคม 2564

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา,รองประธานสภาเทศบาล  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ออกมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อจากโรคโคโรน่าไวรัส          (โควิด-19) จำนวน 2 หมู่บ้าน   1.บ้านไร่  หมู่ที่ 6   2.บ้านห้วยหวาย  หมู่ที่  11
2021-10-15
2021-10-14
2021-09-22
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07