เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กอ.ร.ม.น.


วันที่  8  กรกฎาคม  2564  นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทสมนตรีตำบลลุ่มลำชี  เป้นประธานเปิดโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ประจำปี 2564 "โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ  

ทั้งนี้  นายพรศักดิ์ จงไกรจักร  ปลัดอำเภอบ้านเขว้า  รักษาราชการแทน  นายอำเภอบ้านเขว้า  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อชี้แจงและหารือข้อราชการและรายงานสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์ของโรคโคโรน่าไวรัส (โควิด-19)
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02