เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพ


วันที่  11  สิงหาคม  2564  

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  มอบหมายให้  นายสมนึก  ประสานเนตร  รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  พร้อมด้วย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข,หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลุ่มลำชี  ออกมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส          โควิด-19  บางส่วน  จำนวน 35 ชุด
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02