เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อู่อาศัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ


วันที่  19  สิงหาคม  2564

นายธวัชชัย  จันทร์เจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี  ร่วมกับ  นายพรศักดิ์  จงไกรจักร  ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท ให้กับนางเหลือง  นบสูงเนิน  ซึ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็น  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอาย/ผู้พิการและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นที่ต้องได้รับฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ
2021-08-30
2021-08-19
2021-08-11
2021-08-03
2021-07-15
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-07
2021-07-05
2021-07-02