เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี