เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

คณะผู้บริหาร


นายอุดร  มาสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
นายละมูล  จีนทอง ดร.โซเวียต  หวะสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
รองนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี
 
นางดำ ภูมิสถาน นายคำดี  แสงบัลลังค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี