เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

กองคลัง

นางบุณณดา จรภักดี  สุทธิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ ร.ต. วรพจน์  ยืนชีวิต
นางสาวสุคณธ์ทิพย์  พาบุดดา
นายสนองพันธ์  สุนคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจักรกฤษณ์  เขตสูงเนิน
นางสาวธนัญญาดา สิงห์กุล
นางสาววัลลี  คำทวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้