เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
คำขวัญ ของ อบต.ลุ่มลำชี
      ถิ่นเมืองหามหอกลือนาม กล่าวขานบึงโลโพ
  แหล่งเสื้อยืดสุดโก้ เหล่งวัวโตพันธุ์ดี
  พืชผักสวนครัวใหม่สด ผลิตภัณฑ์ผักตบมากมี
  แหล่งเรื่องชื่อเหล่าน ลุ่มลำชีของเรา
 
วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี

 

        “ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร      

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
  พัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน มุ่งเน้นการศึกษา
  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”