เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 13 ก.ค. 2563 ]76
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดวัชพืชหนองคร้อ บ้านป่าไม้แดง ม.7 [ 16 เม.ย. 2563 ]98
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 10 เม.ย. 2563 ]76
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน ทต.ลุ่มลำชี [ 28 ม.ค. 2563 ]91
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 21 ม.ค. 2563 ]79
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้อยพัฒนา-บ้านโนนหมาว้อ [ 20 ม.ค. 2563 ]88
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ทต.ลุ่มลำชี [ 18 ธ.ค. 2562 ]96
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 4 [ 9 ธ.ค. 2562 ]96
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2562 ]75
10 ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสายทางบ้านไร่-กุดฉนวน [ 18 ก.ย. 2562 ]93
11 ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านวังปลาฝา-หนองกระทุ่ม [ 18 ก.ย. 2562 ]97
12 ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านไร่-บ้านป่าไม้แดง [ 18 ก.ย. 2562 ]96
13 ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านแผ่นดินทอง-วังกุ่ม [ 18 ก.ย. 2562 ]91
14 ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายทางบ้านแผ่นดินทอง-วังกุ่ม [ 18 ก.ย. 2562 ]95
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 11 ก.ค. 2562 ]79
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 16 เม.ย. 2562 ]77
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 6 มี.ค. 2562 ]78
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารกองช่าง ทต.ลุ่มลำชี [ 9 ต.ค. 2561 ]92
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]161
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]177
 
หน้า 1|2