เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 001-คู่มือประชาชน การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย [ 1 ก.ค. 2563 ]11
2 002-คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ก.ค. 2563 ]11
3 003-คู่มือประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 1 ก.ค. 2563 ]12
4 004-คู่มือประชาชน การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง [ 1 ก.ค. 2563 ]11
5 005-คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 1 ก.ค. 2563 ]13
6 006-คู่มือประชาชน การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ [ 1 ก.ค. 2563 ]11
7 007-คู่มือประชาชน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย [ 1 ก.ค. 2563 ]12
8 008-คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร บ้านพักอาศัย [ 1 ก.ค. 2563 ]12
9 009-คู่มือประชาชน การขออนุญาดัดแปลงอาคาร/บ้านพักอาศัย [ 1 ก.ค. 2563 ]11
10 010-คู่มือประชาชน การขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน [ 1 ก.ค. 2563 ]12
11 011-คู่มือประชาชน การขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 1 ก.ค. 2563 ]12
12 012-คู่มือประชาชน การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [ 1 ก.ค. 2563 ]11
13 013-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ค. 2563 ]12
14 014-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ค. 2563 ]11
15 015-คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 ก.ค. 2563 ]11