เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง+ประกาศ+ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 12 ม.ค. 2564 ]12
2 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]13
3 หน่วยงานรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]12
4 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ส.ค. 2563 ]13
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]11
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี เป็นเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]13
7 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ส.ค. 2563 ]14
8 คำสั่งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ส.ค. 2563 ]13
9 คำบรรยายแนวเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]13
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 4 ส.ค. 2563 ]15