เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]161
2 ข้อมูลเบี้องต้น [ 7 ก.ย. 2561 ]172
3 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]154
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]157
5 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]155
6 เทศบัญญัติ ส่วนที่ 2 [ 7 ก.ย. 2561 ]163
7 รายจ่ายแบ่งตามงบ [ 7 ก.ย. 2561 ]142
8 เทศบัญญัติ [ 7 ก.ย. 2561 ]146
9 รายงานประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]153
10 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]165
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 5 ก.ย. 2560 ]136