เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]17
2 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]15
3 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]12
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]19
5 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]14
6 รายจ่ายแบ่งตามงบ [ 7 ก.ย. 2561 ]14
7 รายงานประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]14
8 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]14
9 เทศบัญญัติ [ 7 ก.ย. 2561 ]201
10 เทศบัญญัติ ส่วนที่ 2 [ 7 ก.ย. 2561 ]219
11 ข้อมูลเบี้องต้น [ 7 ก.ย. 2561 ]232
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 5 ก.ย. 2560 ]21