เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]18
2 ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]183
3 ข้อมูลเบี้องต้น [ 7 ก.ย. 2561 ]194
4 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]173
5 รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]176
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]174
7 เทศบัญญัติ ส่วนที่ 2 [ 7 ก.ย. 2561 ]185
8 รายจ่ายแบ่งตามงบ [ 7 ก.ย. 2561 ]164
9 เทศบัญญัติ [ 7 ก.ย. 2561 ]167
10 รายงานประมาณการรายรับ [ 7 ก.ย. 2561 ]174
11 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 7 ก.ย. 2561 ]186
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 5 ก.ย. 2560 ]163