เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 28 มิ.ย. 2564 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล [ 28 มิ.ย. 2564 ]3
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (หน้า 1-39) [ 1 มี.ค. 2564 ]4
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (หน้า 40-45) [ 1 มี.ค. 2564 ]4
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (หน้า 50) [ 1 มี.ค. 2564 ]3