เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รายงานสรุปตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

    รายละเอียดข่าว

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตำบลลุ่มลำชี  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2546 ข้อ 38  ซึ่งได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555  วันที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2556


    เอกสารประกอบ รายงานสรุปตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2556