เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


รายงานการประเมินผลตนเอง(Self-Assessment Report: SAR)(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report :SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินผลตนเอง(Self-Assessment Report: SAR)(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2561