เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2562