เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 63 ของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี    เอกสารประกอบ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564