เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 


รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564