เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 16 ก.พ. 2564 ]25
2 เล่มรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 16 ก.พ. 2564 ]27
3 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]109
4 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]158
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]198
6 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]259
7 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]306
8 งบการเงินปีงบประมาณ 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]294