เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]14
2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]13
3 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]13
4 งบแสดงฐานะการเงินปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]15
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]14
6 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]16
7 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]14
8 งบการเงินปีงบประมาณ 2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]17