เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
  มอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (โควิ...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อู่อาศัยผู้สูงอายุ/ผู้พิก...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 613]
 
  มอบถุงยังชีพ[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 409]
 
  มอบถุงยังชีพให้ผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดโคโรน่าไวรัส ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 507]
 
  การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 418]
 
  ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กอ.ร.ม.น.[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 514]
 
  เพิ่มจุดเช็คอิน[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 636]
 
  มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 273]
 
  ออกเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 282]
 
  ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 2021-07-02][ผู้อ่าน 424]
 
  ประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาตำบล[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 381]
 
  Big cleaning day[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 283]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14