เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]2
2 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]1
3 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]42
4 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]27
5 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]38
6 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]29
7 รายงานสรุปร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]26
8 รายงานร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 64 [ 18 ส.ค. 2564 ]124
9 รายงานข้อร้องเรียน 64 [ 18 ส.ค. 2564 ]123
10 รายงานร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 64 [ 18 ส.ค. 2564 ]133
11 รายงานข้อร้องเรียน 64 [ 18 ส.ค. 2564 ]121
12 รายงานข้อร้องเรียน 64 [ 4 มี.ค. 2564 ]177
13 รายงานร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 64 [ 4 มี.ค. 2564 ]132
14 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2558-2560 [ 31 ส.ค. 2560 ]315