เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ :www.lumlamchee.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]1
2 รายงานการกำกับติดพตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 24 พ.ย. 2566 ]2
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 26 พ.ค. 2566 ]26
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 21 เม.ย. 2566 ]29
5 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 เม.ย. 2566 ]32
6 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 5 ต.ค. 2565 ]35
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 เม.ย. 2565 ]131
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]143
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2562 ]298
11 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2560-2564 [ 14 มิ.ย. 2560 ]121
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปี59-60 [ 14 มิ.ย. 2560 ]260
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 14 มิ.ย. 2560 ]159