เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]15
2 กิจกรรมปลูกจิตสำนึก การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี (No Gift Policy) [ 3 เม.ย. 2566 ]8
3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]9
4 ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลลุ่มลำชี [ 17 ม.ค. 2566 ]15
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]12
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]9
7 แนวทางการประพฤติตนในทางคุณธรรม จริยธรรม [ 3 ต.ค. 2565 ]14
8 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]96
9 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy) [ 1 ก.พ. 2565 ]135
10 ป้ายรณรงค์ No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน [ 1 ก.พ. 2565 ]221
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]93
12 ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร [ 1 ก.ค. 2563 ]254
13 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2562 ]250
14 แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]257
15 รายงานการประเมินผลตนเอง(Self-Assessment Report: SAR)(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 3 ก.ย. 2561 ]260
16 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 15 ก.พ. 2560 ]261