เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]76
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]76
3 ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร [ 1 ก.ค. 2563 ]206
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2562 ]208
5 แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]207
6 รายงานการประเมินผลตนเอง(Self-Assessment Report: SAR)(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 3 ก.ย. 2561 ]212
7 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 15 ก.พ. 2560 ]208