เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.lumlamchee.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร [ 1 ก.ค. 2563 ]63
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2562 ]61
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2562 ]63
4 แผนการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]63
5 รายงานการประเมินผลตนเอง(Self-Assessment Report: SAR)(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 3 ก.ย. 2561 ]61
6 ประกาศเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 15 ก.พ. 2560 ]64